Sporta dejas

IESĀCĒJI


"Škutāna deju skola" cauru gadu uzņem audzēkņus iesācēju grupā ar un bez priekšzināšanām no 4-5 gadu vecuma.

Bērniem tiek pasniegti stājas un ritmikas pamati. Sākotnēji audzēkņi apgūst 4 dejas: Lēnais valsis, Kviksteps, Ča ča ča, Džaivs.

 

IESĀCĒJI bez priekšzināšanām

 

Privātstundu ietvaros pāri mācās deju kompozīcijas, ar kurām var startēt sacensībās.

 

Sacensībās iesācēju grupas audzēkņi var piedalīties jau no 4 gadu vecuma.

 

Strādājot ar iesācējiem, Škutāna deju skolas pasniedzēji stingri vadās pēc LSDF (Latvijas Sporta Deju federācijas) sacensību nolikuma un figūru ierobežojumiem atbilstoši katrai vecuma grupai un kvalifikācijas klasei.

 

Ar nodarbību grafiku iespējams iepazīties sadaļā "Nodarbības".

 

2.GRUPA


Šajā grupā darbojas pāri, kuri sasnieguši  "E4", "E6", "D" klases līmeni. Šīs grupas audzēkņiem nodarbības notiek 4-5 reizes nedēļā (lielajā zālē).

 

Ar nodarbību grafiku iespējams iepazīties sadaļā "Nodarbības".

 

1.GRUPA


Šajā grupā darbojas pieredzējušākie deju skolas pāri, kuri ir sasnieguši vismaz "C" klasi un dejo atklātās deju soļu variācijas.

1.grupas audzēkņiem nodarbības notiek 6 reizes nedēļā (lielajā zālē).

 

Ar nodarbību grafiku iespējams iepazīties sadaļā "Nodarbības".

 
Deju kursi pieaugušajiem

Škutāna deju skolā dejotprasmi tiek aicināti apgūt ne tikai bērni un pieaugušie, kuri darbojas ar mērķi piedalīties sacensībās, bet arī tie, kuri vienkārši vēlas apgūt deju pamatus, iegūt pamatinformāciju par klasisko un latīņamerikas deju pamatiem, to ritmu un sadejošanos pārī.  Esiet laipni aicināti apgūt arī dzīves nozīmīgāko deju - kāzu valsi!

 

Dejošana arī ir lieliska alternatīva gada tumšāko mēnešu pavadīšanai kopā ar draugiem vai partneri priecīgākās noskaņās. Dejas palīdz atpūsties no ikdienas spriedzes, sniedz patīkamas emocijas, ceļ pašapziņu, izkopj stāju un grāciju.

 

Lai produktīvi apgūtu dejotprasmi, iesakām apmeklēt vienu privātstundu nedēļā. Tādējādi pakāpeniski un produktīvi tiks apgūti deju soļi, deju partnera vadīšana, attīstīta ritma izjūta un citas dejošanai nepieciešamās iemaņas. Jums noteikti būs prieks par paveikto!